Welkom

Van harte welkom op Cultuur Community!

Culturele instellingen in Nederland en in het buitenland kampen in toenemende mate met een funding- en financieringsuitdaging. De aanleiding hiervoor is het verder structureel teruglopen van publieke subsidie. Daar veel instellingen afhankelijk zijn van publieke middelen, heeft dit tot gevolg dat het lange termijn voortbestaan van veel culturele instellingen onzeker is geworden.

Hier bouwen wij aan een platform dat de culturele sector in Nederland en Europa zal gaan ondersteunen op het gebied van:

  1. Gedeelde inkoopinitiatieven
  2. Fondsenwerving en matchmaking tussen vraag en aanbod
  3. Kennisdeling over efficiente inkoop-, productie-, en promotieprocessen

Wij verwachten in het najaar van 2015 live te gaan, wanneer u op de hoogte wil blijven van ons initiatief, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief!